Елеонор

Елеонор е Пазител на Вселената и една от най – силните магьосници съществували някога. Тя има цял арсенал от обичайни и необичайни магически умения. Обичайните са онези, които боравят с природните стихии и елементи – огън, земя, вода, метал и дърво. Това са така  познатите на хората магии. Необичайните магически умения от друга страна са свързани с качествата на душата, като устойчивост и вътрешна сила, мъдрост и разбиране, разпознаване на истинското и доверие в процесите на живота, както и безкористна обич към живите същества. 

Заради всеотдайност, помощ и грижа, Пазителката е обичана от много същества из световете във Вселената. Нейната мисия е да поддържа баланса, така че всяко същество да има избор в своето развитие. Ако тъмните сили завземат световете, то подчинените им същества ще бъдат роби и изпълнители на прищeвките им. 

За да се бори успешно с Мрака, за Елеонор е необходимо да разбира себе си в дълбочина и да познава своите сила и слабости. Въпреки че е прекарала много време в изследване и подсилване на своята природа, тя все още има слабости, почти неуловими за нея. Тези уязвими места не са много, но обаче са ясно видими за Тъмната сила, която се опитва да ги използва. Онова, което помага на Пазителката, е нейния постоянен стремеж към Светлината. 

Елеонор има син – Слънчев Лъч, който иска да го направи своя отмяна. Както винаги родителите желаят най – доброто за своите деца. Но много често децата имат свое разбиране какво е подходящо за тях. В породения конфликт и двете страни израстват, ако има вярно разбиране за ситуацията. Знаейки това, светлата магьосница се стреми да има онова отношение към сина си, което е повдигащо и за двамата. Но не винаги, като че ли успява. Все й се струва, че нещо изпуска. Да се бие с тъмните сили и да се грижи за чужди хора е по – лесно, отколкото да разбере своето дете. 

Елеонор
Елеонор