Първият Свят

Първият свят е дом предимно на гоблини, таласъми, джуджета, тролове, баншита и елфи. Див и красив с безкрайните си гори, стръмните си, непристъпни планини и вонящи блата; почти неопетнен от технологичния прогрес. Тук съществата необезпокоявани се търкалят в калта до забрава, крият се сред листата на дърветата и живеят спокойно сред злато и диаманти в дълбоките мини. Срещат се и караконджули, но те са само имигранти от свят, който Тъмната сила погълна преди години. Караконджулите все пак се вписват лесно в картинката просто защото са огромни и няма кой да ги изгони оттам.

Помежду си коренните жители наричат мястото, на което живеят, Накрену Та’лах, или НеOриг’АкЕш – идва от „Не се оригвай, ако се криеш”. Значението на името е древно и стига чак до първата и единствена битка между тролове и гоблини, състояла се още в зората на заселването на младия тогава свят.

По онова време имало две фамилии, които живели мирно и кротко едни до други. Едната – тролска, съставена от пет трола с техния водач Великия Мукмор’Гир, а другата – гоблинска, състояща се от десетина гоблина и гоблинки с водачка Погна Кнапанага. Един ден малкото поточе, което разделяло земята им и определяло границите на тяхното спокойствие, ненадейно пресъхнало. Гоблините и тролове изпаднали в страховит душевен тормоз, защото осъзнали, че не знаят докъде точно им стигат ограниченията. Те веднага се скарали и завикали, за да могат да си върнат поне малко от предишното спокойствие. Естествено, грамадните троловете имали далеч по-силни аргументи в сблъсъка – основно юмруци, ритници, както и някоя и друга тупалка с железни шипове накрая.

След дълго криене от преследвачите си гоблините с посинени очи и избити зъби най – накрая осъзнали, че светът е голям и земя могат да си намерят навсякъде. Дори прозрели, че е много здравословно и води до дълголетие да не се продумва и думичка, докато някой трол се подпира небрежно на тупалката си наблизо. Новата идея била толкова добра, колкото и усещането от зарастването на счупените ребра. Така в онези славни дни заради треперещите в храстите гоблини се появило и името “Не се оригвай, ако се криеш”. Все пак, за да не се излагат пред посетители и гости, пък и да не се обясняват прекалено дълго, го бяха претупали на „Първият свят“. Това се наложи от следния диалог между гоблин и пътешестващ магьосник:

– Кажете ми, уважаеми, къде съм попаднал? На кое място съм?
– Накрену Та’лах.
– А какво значи, как се казва?
– Ами това е… този свят.
– Да, ама знаете ли кой е той?
– Ами, че… единственият е, то нема друг.
– Да не искате да кажете, че това е Първият свят?
– Ами да… Първият свят е… Че колко други светове има?