Третият Свят

Третият свят на пръв поглед изглежда съвсем обикновено. Покрит е с гори, планини, долини и морета. В него властват хора, като начело на единственото царство тук стои крал. Хората бяха издигнали своя град с величествени каменни стени, високи кули и ниски сгради в подножието на кралския замък, наречен Ан бал’мор. Всеки крал притежаваше магически умения, но най-голямата сила, заради която бе избиран, беше разбирането и проявата на грижа към народа.

Хората, които населяват града, от древни времена се опитват да развиват и поддържат важното умение да разпознават правилното. В днешно време не всички го притежават, но същественото е, че повечето от хората можеха да се опрат на него в нужда. „Правдата понякога закъснява, но винаги идва, и то с голяма сила“ бе основната мъдрост, която те си повтаряха постоянно. Това поддържаше вярата и надеждата живи.  

Онова, което прави този свят наистина специален, е Дървото на живота. То се намира близо до магически портал, недалеч от края на света, върху скала, наречена Старата Кханад. Дървото на живота е толкова огромно, че хилядолетната дъбова гора в подножието му изглежда като трева.

Дървото на живота може да изпълни по едно желание на онзи, който има добро сърце и търси повдигане на себе си и другите. Но заради мрака в душите си служителите на Тъмната сила не бяха в състояние да се възползват от тази възможност. Те могат да достигнат до необятното могъщество на Дървото на живота само ако успеят да съберат трите магически камъка – белия, зеления и червения. Обединената сила на камъните създава връзка с истинската същност на нещата. Така Дървото на живота приема човека срещу себе си като светлина, дори това да беше най – поквареното същество. Хубавото до този момент бе, че камъните бяха разпръснати из световете, като Белият магически камък бе притежание на Елеонор

Третият свят беше мястото, където Дървото на живота поддържаше събрани в едно трите същности – дух, енергия и материя.