Черен Плам

Черен Плам е синът на тъмната магьосница Краела. От малък той бил обучаван в тайнството на черните магически изкуства. Част от тези знания включват: бойни изкуства, изплитане на заклинания чрез слова, растения, минерали и предмети на силата, детайлно изследване на  враговете в миналото, настоящето и бъдещето, немагически влияния, владеене на природните елементи и други. 

Понеже обича безусловно майка си, Черен плам сляпо следва нейните нареждания. Той е свикнал да не ги подлага на преценка, въпреки че в много от случаите тя го засипва с несправедливи упреци и обвинения. Младежът страда заради това, че не е достатъчно добър в нейните очи, поради което се стреми да се докаже на всяка цена. 

Черен Плам