Черен Плам

hero

Като син на Тъмната магьосница Краела, Черен Плам от малък се обучава в тайнството на черните магически изкуства. Част от тези знания включват: бойни изкуства, изплитане на заклинания чрез слова, растения, минерали и предмети на силата, детайлно изследване на враговете в миналото, настоящето и бъдещето, не-магически влияния, владеене на природните елементи и други.

Понеже обича безусловно майка си, Черен плам сляпо следва нейните нареждания, като обичайно не ги подлага на преценка. Въпреки че в много от случаите тя го засипва с несправедливи упреци и обвинения, той се опитва да я разбере и да се приспособи към положението. Младежът страда заради това, че не е достатъчно добър в нейните очи и се стреми да се докаже на всяка цена.

Но заедно с неговото израстване и укрепване се появяват и съмнения относно правилността на разбиранията на майка му, от което бавно, но сигурно започва да възникват разногласия с нея. За Черен Плам е важно да намери равновесие между своите убеждения и тези крайни насилнически възгледи на майка си.

Последвай Черен Плам в магическия свят

Поръчай книгата