Третия свят

Третия свят на пръв поглед изглежда съвсем обикновено. Покрит е с гори, планини, долини и морета. В него властват хора, като начело на единственото царство тук стои крал. Хората са издигнали своя град с величествени каменни стени, високи кули и ниски сгради в подножието на кралския замък, наречен Ан бал’мор. Всеки крал трябва да притежава умения, но най-голямата сила, заради която основно е избиран, е разбирането и проявата на грижа към народа.

Хората, които населявали града, от древни времена се опитвали да развиват и поддържат важното умение да разпознават правилните неща. В днешно време не всички го притежават, но важното е, че повечето от хората могат да се опрат на него в нужда. "Правдата понякога закъснява, но винаги идва, и то с голяма сила" е основната мъдрост, която те си повтарят постоянно. Това поддържа вярата и надеждата им живи.  

Онова, което прави този свят наистина специален, е Дървото на живота. То се намира близо до магически портал, недалеч от края на света, върху скала, наречена Старата Кханад. Дървото на живота е толкова огромно, че хилядолетната дъбова гора в подножието му изглежда като трева.

Дървото на живота може да изпълни по едно желание на онзи, който има добро сърце и търси повдигане на себе си и на другите. Но, за да стане това, той трябва да е придружен от Пазител. Заради мрака в душите си, служителите на Тъмната сила не са в състояние да се възползват от тази възможност. Те могат да достигнат до необятното могъщество на Дървото на живота, само ако успеят да излъжат Пазача – дървесен магьосник, който е еманация, продължение на Великото дърво. Пазачът допуска само Пазителите и техните придружители и затова тъмните магьосници трябва да бъдат много изобретателни, за да успеят.

Героите

Влез в магическите светове

Поръчай книгата