Шаогал

Празният край на Вселената е почти безкрайно пространство без светлина и топлина. Шаогал е името на пустинния мрачен свят, където властва Тъмната магьосница Краела. Малко на брой нещастни и болни същества живеели тук. Тъмната магьосница можела да ги изтреби всичките, но ѝ трябвали роби, които да ѝ служат. Те водели мизерно съществуване в коптори и землянки близо до единствената сграда в този свят –  величествения замък от черен мрамор и желязно дърво на рода на Краела.

На Тъмната магьосница този свят не ѝ харесва, но няма друго място, където да отиде. След една титанична битка, Елеонор успя да ограничи разрушителното влияние на Краела единствено до този свят и на Тъмната магьосница се наложи от тук да намери начин да укрепи и засили своята мощ. Шаогал е наследство от майка ѝ Злобиана, където Краела и сина ѝ Черен Плам черпят вдъхновение, сила и примери, за да търсят начин да завладеят световете и да станат техни господари.

Героите

Влез в магическите светове

Поръчай книгата